Liggande Stolen

Liggande stolen-appen kan användas för att undervisa i och lära sig den långa divisionsmetoden. Användaren kan lösa anpassade och slumpade divisionsproblem med höga och låga tal.

Godkänd av lärare

R. Zeni, Ecole Sandy Hill Elementary, Abbotsford, BC, Canada:

"Matte-apparna av Esa Helttula låter eleverna öva på och förstärka de specifika beräkningsstrategierna som lärs ut på lektionerna med så mycket eller lite uppställning som behövs. Jag är så glad att jag hittade detta fantastiska utbildningsverktyg!"

Wired.com:

"Long Division-appen är väldigt tydlig och användbar."

Sekretess

Denna app innehåller ingen reklam eller köp i appen och skickar inga data då den används. Denna app innehåller inte heller länkar till andra appar eller webben.